Beethoven Soy Ağacı

406 okuma

5 Ocak 1712 tarihinde Malines’in usta fırıncısı Michael van Beethoven’ın bir oğlu oldu, Ludwig ismi ile vaftiz edildi. (Yok olan Latince kayıtlara göre isminin doğru yazılışı ‘Ludovicus’ ‘dur ancak yazarlar telaffuzlara göre farklı ifadeler kullanmıştır; Louis, Ludwig, Lodewijk vb.)

Malines’li Beethoven ailesinin uzaktan akrabası olan, Antwerp’in usta terzisi Henry Adelard van Beethoven’ın oğlu ise 23 Aralık 1712 tarihinde doğar ve yine Ludwig ismi ile vaftiz edilir.

1733 yılında eğitimli bir müzisyen olan genç Ludwig van Beethoven, Bonn’daki seçici kilisenin korosuna katılmıştır.

Peki Bonn’a yerleşen hangi Ludwig idi? Henry Adelard’ın oğlu mu yoksa Michael’ın ki mi?

Ünlü bestecinin ilk dönem biyografi yazarları, Büyükbabası Ludwig’den daha ilerisine sarkan soy ağacını takip etme konusunda herhangi bir girişimde bulunmamışlardır.

Leon de Burbure, bu soruna çözüm üreten ilk bilim insanı olmuştur. 1860 yılında Fetis tarafından açıklanan, Büyükbaba Ludwig’in babası’nın Henry Adelard olduğu, Burbure’ın yayımlanmamış çalışmasını temel almıştır.

Thayer (1866) Burbure’ın izinden giderek daha fazla detaya ulaşmış, büyükbaba’nın biyografisine ait taslak ve Burbure’a ait tüm bulgular ise 1868 yılında ‘Academşa royale de Belgique’ tarafından basılan ‘Biographie nationale’ ‘de yayımlanmıştır.

Fetis (Burbure’ın çalışmalarından) halka Malinesli Michael’ın, oğlu Cornelius ile Bonn’daki günlerinin sona erdiğini, Michael ve Cornelius’un kilise şarkıcısı Ludwig ile bağlantılı olma ihtimallerine, ancak Burbure, Fetis, Thayer veya herhangi bir bilim insanının, Michael’ın Ludwig isimli bir erkek çocuğa sahip olduğu bilgisine vakıf olmadığı iddiasını ortaya atmıştır.

Gregoir, 1885 yılında “Henry Adelard” ‘ın soy ağacına ilişkin bir çalışmadan alıntı yaparken yazısını şöyle bitirir: “Bulgular dikkate alındığında, bestecinin soy ağacı kendisine atfedilen ile uyumlu değildir. Soy izleme uzmanları araştırmalarına geri dönmelidir.”

Gregoir’in bu ikazı kırk yıl’dan daha uzun bir süre dikkate alınmamıştır. Beethoven soy ağacı konusu üzerinde duran tüm yazarlar Burbure’nin liderliğinde Henry Adelard’ın hizasında ilerlemişlerdir.

1927, Gregoir’in kimliği bilinmeyen gazetecisinin sağladığı ipuçları ile Pols, Antwrep’de yaşamış “van Beethoven” soy ismine sahip aileler hakkında detaylı bir çalışma yayımlamıştır. Bu çalışmaya göre ünlü bestecinin Henry Adelard veya Antwerp’de yaşayan başka bir soydan gelmiş olma ihtimalinin olmadığı açıklanmıştır.

Pols bu tezini Henry Adelard’ın sahip olduğu on iki çocuğa dayandırmıştır. Bu on iki çocuktan ikisinin ismi şöyledir;

-23 Aralık 1712 tarihinde vaftiz edilmiş Ludwig

-9 Aralık 1728 tarifinde vaftiz edilmiş Ludwig Joseph

Ludwig Josephin yaşam öyküsü yeterli detayda biliniyordu-yaptığı üç evlilik ve 1808 yılında vefatı Antwerp kayıtlarına yansımıştı. Bu sayede onun Bonn’da ikamet eden koro şarkıcısı Ludwig olmadığı kesinlik kazanmıştı.

Diğer Ludwig ile ilgili vaftiz kaydı dışında başka herhangi bir kayıt yoktu. Ancak iki olumsuz veri onun da daha sonra Bonn’a yerleşen Ludwig olmadığının ispatıydı. Genç erkek kardeşi doğduğunda yaşıyor olma olasılığı çok düşüktü çünkü Belçika’nın kuzeyinde yer alan Flaman geleneklerine göre ölen çocuğun isminin yeni doğana verildiği bilinirdi. Diğer veri ise 1735 tarihli resmi bir belgeydi; üzerinde Henry Adelard’ın yaşayan çocuklarının isimleri var – ve Ludwig bu listede yer almıyordu:

-Johann Emmanuel (1717)
-Johann Joseph (1718)
-Johann Francis Robert (1720)
-Johann Joseph (1725)

Bu gerçekler dikkate alındığında, bestecinin soy ağacının Antwrep’li “van Beethoven” ailesinden gelmediği kesinleşmişti.

Bu soy isim nadir kullanılanlardan değildi, öyle ki kayıtlar 1460 yılına kadar gidiyordu.

16. Yüzyıl ile beraber Louvain – Malines – Antwerp bölgesinde ise sıklık ile kullanılmaya başlanmıştı.

Thayer, 18. Yüzyıl ortalarında Cornelius van Beethoven’ın babası Michael ile birlikte Bonn’da olduğunu ve Malines’li olduğunu işaret etmekteydi. Malines’in resmi ve tahrip olmuş kayıtlarına göre, van Aerde, Michael’ın sadece Cornelius’un değil aynı zamanda büyükbaba Ludwig’in de babası olduğu ispatlamıştır.

Cornelius van Beethoven ile Catherine van Leempoel’in ikinci oğlu ‘Büyük büyük baba’ Michael 15 Şubat 1684 yılında Malines’de dünyaya gelmiştir. Fırıncı çırağı ifadesine yer verilmiş olan resmi kayıt belgesi’nin tarihi 29 Ekim 1700 yılıdır. 5 Ekim 1707 yılında sınavı geçerek “usta fırıncı” unvanını almıştır.

18 Ekim 1707 tarihinde, 24 Nisan 1685 yılında vaftiz edilmiş Mary Louise Stuyckers ile evlenmiş, bu evlilikten dört çocuk dünyaya gelmiştir;

-Cornelius (25.09.1708)
-Ludwig (23.06.1710, ölüm 22.09.1710)
-Ludwig (05.01.1712)
-Lambert Michael (25.07.1715, ölüm 1741)

Yıllar geçtikçe Michael daha fazla gelir elde etmeye başlamıştır. 1715 ve 1727 yıllarında iki ev satın almış, iki ayrı ev de babası Cornelius’tan miras olarak ona kalmıştır. Eşinin babasından ise üç ev çiftin olmuştur (1737).

Fırıncı Michael mesleğine devam etmemiş, 1720 yılında lüks eşya ve resim ticaretine atılmıştır.

İşlerinin çoğunu eşine devreden Michael, ekonomik ve politik konjonktür ’ün de elverişli hale gelmesinde zamanının çoğunu Malines dışında geçirmiş, geride bıraktığı iş ve ticaret bağlantılarında para kaybetmeye başlamıştır.

Michael, 10 Nisan 1739 tarihinde Almanya’nın 100 mil kuzey doğusunda yer alan Cleves’e yerleşmiştir.

1740 yılında ise eşi 10 yıl geriden gelen borçları temizlemek için ücretsiz bir şekilde sahip oldukları tüm evleri ipotek etmiştir.

Ticaretten istediği sonuçları alamayan Mary Louise nakit para karşılığı mobilyalarını satmış, 1741 yılının mart ayında eşinin ve oğlunun yanına, Bonn’a gitmiştir.

Fırıncı Michael, oturduğu evin sahibi bir diğer fırıncı Fischer ile Bonn’da dostluk kurmuş, Haziran 1749 tarihinde hayata gözlerine yumana dek sorunsuz bir şekilde yaşamıştır. Michael’ın ölümünden yaklaşık altı ay sonra eşi de vefat etmiştir.

İflas sürecinde yapılan resmi yazışmalar büyükbaba Ludwig’in Cornelius’un erkek kardeşi olduğunu ispatlar niteliktedir.

1744 yılının ağustos ayında bir alacaklı, iflas etmiş olan Michael’ın akrabalarına ihtarname göndermiş, Hollanda’da uygulanan Habsburg kanununa göre onlarında borçtan sorumlu olduğunu ikaz etmiştir.

Bu ihtarnamelerden birisi Bonn’da yaşayan Cornelius’a, diğer ise “Bonn’da müzisyen olan Bay Louis van Beethoven” adına gönderilmiştir.

İhtarnameler, Flaman mahkemelerinin yargı alanı dışında kalmış Bonn şehrinde yaşana her iki van Beethoven’ı da ilgilendirmemiş olsa da, bestecinin soy ağacının Malines’den başladığının ispatıydı.

Fırıncı Michael, finansal zorluklar ve hukuki yaptırımlardan kendisini ve ailesine koruyabilmek için nüfus kayıtlarında Malines yerine Hollanda’ya bağlı diğer şehirleri tercih etmiştir.

Michael’ın, bestecinin büyük büyükbabası olduğu tespit edilmiş olsa da, kendisinin ataları hakkında hala bir bilinmezlik vardı. Babasının adının Cornelius olduğu biliniyordu ancak hangi iki Cornelius Van Beethoven’dan birisi olduğu tespit edilemiyordu.

Marcus ile Sara’nın üçüncü çocuğu, ikinci oğlu olan Cornelius 20 Ekim 1641 yılında Bertem’de vaftiz edilmiş, 12 Şubat 1673 yılında Catherine van Leempole ile evlenmiştir. Marangozluk yaparak yaşamını sürdürmüş, 29 Mart 1716 günü Malines’de hayatını kaybetmiştir.

Diğer Cornelius ise aynı tarih ve bölgede yaşamıştır. 23 Şubat 1630 tarihinde Perck’de, Arnold ve Catherine van Beethoven’ın oğlu olarak dünyaya gelmiştir.

Eldeki deliller hangisinin Michael’in babası olduğu yönünde çelişen bilgiler sunmaktadır.

Arazi ve tapu kayıtları ise bu çelişkiyi ortadan kaldıran bir detaya sahipti; Arnold’ın değil Marcus’un oğlu Cornelius Michael’ın babasıydı! Bu kayıt bir toprak satış belgesiydi. 14 Mart 1676 tarihinde Michael’in babası Cornelius, kendisine Sara Haesaerts (Marcus’un karısı) ‘ten miras kalan araziyi satmış ve bu satış belgesi ile soy ağacındaki belirsizlik ortadan kalkmıştır.

Aile’nin soy ağacında daha da eskiye gitmek bilgilerin belirsizleşmesinden dolayı oldukça zor olsa da Marcus’un öncesi üç jenerasyonun Malines bölgesi etrafında yaşadığı biliniyor.

Marcus’un, 1570 doğumlu Henry ile Catherine van Boevenbecke’nin oğlu olduğu, Henry’nin ise 1535 yılında doğan Aert (veya Arnold) van Beethoven ile Josine van Vlesselaer’ın oğlu olduğu düşünülüyor. Aert ve Josine’in doğum tarihlerine kayıtlardan ulaşılamasa da Josine’in ‘cadı’ suçlaması ile 1595 yılında Brükselde yakıldığı kaydı mevcuttur. Aert’in babası Marcus van Beethoven (Johann’ın oğlu), annesi ise Campenhout doğumlu Anna Smets’dir.

Bazı çalışmalar, 13-14 Yüzyıllarda van Beethoven ailesinin Liege civarında yaşayan oldukça soylu bir aile olduğunu, süregelen savaşlar yüzünden varlıklarını kaybettiklerini, son olarak hayvancılık ile geçinebilir hale geldiklerini yazmaktadır.

Büyükbaba Ludwig’in hikayesi oldukça detaylı bir şekilde bilinmektedir. Michael’in üçüncü oğlu, 5 Ocak 1712 tarihinde, Malines’te ki St. Katherine Kilisesi’nde vaftiz edilmiştir. 10 Aralık 1717 tarihinde St. Rombaut Kathedrali okul korosuna girmiştir. St. Rambaout’ta geçirdiği sürenin ilk 3 veya 4 yılı boyunca koro şefi Charles Meyer idi. Meyer, oldukça bilgili, sık seyahat eden ve kültürlü bir müzisyendi.

Genç Ludwig müzikte öylesine bir başarı sergilemişti ki, babası, Malines’in önde gelen organisti Antoine Colfs ile 12 Ekim 1725 tarihinde bir sözleşme imzalayarak 100 gulden karşılığında oğluna klavye ve organ dersleri aldırmaya başlar. 1729 yılının haziran ayında Colf hayatını kaybeder, ancak hem yeteneği hem de usta öğretmeni sayesinde genç Ludwig marifetli bir kilise müzik icracısı olmuştur. İki yıl sonra, Ekim 1731’de, Louvain’de bulunan St. Pierre kilisesine tenor olarak başvuran Ludwig, üç aylık bir süre için, başvurusunda bir hafta sonra vekil koro şefi olarak atanır. Bu atama için referans olan kişi ise Antoine Colfs’un oğlu olduğu düşünülen Ludwig F. Colfs olmuştur.

Şubat 1732’de Louvain’den ayrıldıktan sonra Liege’e gitmiştir. Temmuz ayının sonunda St. Lambert Katedralinde bass şarkıcısı olarak denenmiş, 2 Eylül 1732 tarihinde ise resmi olarak bu pozisyona atanmıştır. 2 Mart 1733 tarihinde Katedral ’den referans mektubu isteyen genç Ludwig’in isteği geri çevrilmiş, pozisyonunda kalması istenmiştir. Ancak Ludwig yine de Liege’I Bonn için terk etmiştir.

Kardeşi Cornelius Ludwig’ten daha önce Bonn’a gitmiş ve mum ticareti yapan bir iş kurmuştur.

1733 yılının Mart ayında Bonn’da yerleşik Clemens August Cologne’nin Başpiskoposu, Liege’in ise piskoposu olarak atanmıştır.

Clemens, yıllık 400 florin ücret ile Ludwig’i saray müzisyeni olarak işe almıştır.

Clemens August’un 1732-33 kışında Liege’de görevli olduğu ve Ludwig ile tanışıklığı dikkate alındığında, onu Bonn’a sürükleyen bu macerada ödenen yüksek ücret kadar şahsen etkili de olduğu düşünülebilir.

1733 yılının Eylül ayında, 19 yaşındaki Maria-Josepha Pols ile evlenen Ludwig’in üç çocuğu olur;

1. Maria Bernardina Ludovica (Vaftiz 24 Nisan 1736)

2. Marcus Joseph (Vaftiz 25 Nisan 1736)

3. 1739 yılının sonlarında doğan Johann.

Johann’ın vaftiz kayıtlarının Katedral veya Bonn arşivlerinde olmaması, vaftizin saray şapelinde gerçekleştiği savını güçlendiriyor. Bu ayrıcalıklı jestin aradaki dostluk dikkate alındığında ihtimal dışı olmadığı söylenebilir.

Johann hala küçük bir çocukken Ludwig şarap satışı işine girmiştir.

Ludwig’in eşi ise kocasının yaptığı işten çok sattığı mallarla ilgilenmiş, Eylül 1775’te vefatına kadar geçen sürede alkolik olmuş, bir seferinde de hapse girmiştir.

Bu alkol zafiyeti küçük oğlu Johann’ı da tüm hayatı boyunca takip etmiştir.

Von Behr-Pinnow’a ait bir makale bu durumun tam tersini yazar. Özetlemek gerekirse Pinnow’a göre annenin alkol düşkünlüğü temelsizdir. Baba’nın alkole başlaması ise annenin ölümünden sonra edindiği kötü arkadaşlarıdır. Dolayısıyla Pinnnow’a göre Beethoven’ın alkol ile bağının kalıtımsal olduğunu söylemek yanlıştır.

Şapel, konser salonu, tiyatro ve balo salonlarında gerçekleştirilen müziklerden sorumlu olan Ludwig, 16 Temmuz 1761 tarihinde baş müzisyen / şef olarak atanmış, bu görevi 1773 yılında vefatına kadar sürdürmüştür.

Jesuit kolejinde başarılı olamayan oğul Johann, 12 yaşında- 1752 yılında – saray şapelinin koro okuluna alınır.

4 yıl sonra, ücretsiz olarak, saray müzisyenliğine atanan Johann’a, 24 Nisan 1764 tarihinde resmi görev verilerek yıllık 100 taler ücret tahsis edilir.

Kasım 1769’da 25 florin, Nisan 1772’de 50 florin ve Haziran 1775’de 60 taler ücretine zam yapılan Johann, Şapel ’de saygı duyulan bir müzisyen olarak hayatını geçirmiştir.

Kendi işlerinin yanı sıra Şapel ‘de görevli diğer müzisyen ve şarkıcıları da çalıştırdığı saray kayıtlarında mevcuttur.

12 Kasım 1767 tarihinde, oğlunun bir aşçı kızı ile evlenmesine karşı çıkmasına ve düğünlerine gitmemesine rağmen artık Johann’ın bir gelini vardır.

Gelinin babası Heinrich Keverich 1701 yılında Ehrenbreitstein’da doğmuş bir sayar baş aşçısı, annesi ise senatör Johann Bernard Westorff’un kızı Maria Klara Westorff’dur.

Bu ailenin 4 erkek ve 2 kız çocuğundan birisi olan Maria Magdalena Keverich (Doğum 19 Aralık 1746)ailenin en küçüğüydü. Henüz 17 yaşında bile değilken Ehrenbreitstein sarayının kahyası Johann Leym ile evlendirilmiştir. Doğan tek çocuklarının vefatını takiben eşi de 1765 yılında vefat etmiş, Maria dul kalmıştır.

Johann van Beethoven ile evlenen M. Magdalena’nın doğan 7 çocuğundan 4 tanesi erken yaşta ölmüştür.

1. Ludwig Maria (Vaftiz 2 Nisan 1769)

2. Anna Maria Franziska (Vaftiz 23 Şubat 1779)

3. Franz George (Vaftiz 17 Ocak 1781)

4. Maria Margarete Josepha (Vaftiz 5 Mayıs 1786)

Yaşanyan ikinci, üçüncü ve dördüncü çocukları ise;

1. Ludwig (Vaftiz 17 Aralık 1770)

2. Kaspar Anton Karl (Vaftiz 8 Nisan 1774)

3. Nikolaus Johann (Vaftiz 2 Ekim 1776)

Ünlü bestecinin kardeşleri Bonn’da ilk isimleri olan Kaspar ve Nikolaus ile tanınmış, olgunluk çağlarında ise Karl ve Johann’ı kullanmışlardır.

1784 yılında Prens Maximilian’a verilen raporda Johann’ın sesinin artık tükenmiş olduğu, uzun süredir hizmet ettiği ve fakir olduğundan bahsedilmiştir. Temmuz 1787’de eşini kaybeden Johann artık daha çabuk sinirlenen ve alkolik birisidir. Bu durum onun Kasım 1789’da görevinden alınmasına ve Bonn’dan uzaklaştırılmasına neden olmuştur.

Ücretinden 200 taler kesilmiş, bu para en büyük oğlu Ludwig’e hem iki erkek kardeşine bakması hem de babasının borçlarını temizlemesi için verilmiştir.

18 Aralık 1792 yılında vefat eden baba Johann ile ilgili Prensin bir arkadaşına gönderdiği mektupta şu satırlara yazılıdır:

“Beethoven’ın ölümünden sonra alkol vergilerinden sağladığımız gelirde büyük kayıplar yaşadık.”

Kardeş Karl Bonn’da müzisyen olarak eğitim almış, ünlü kardeşini takip ederek Viyana’ya gelmiştir.

Hayatını sürdürebilecek kadar kazanmış, öğretmen olarak orta düzeyde başarı sağlamıştır. Tüm bunları sağlamamış olsa dahi kardeşinin soy ismini taşıması da dönemin dinamikleri içerisinde Karl’a fazlasıyla yetecekti.

1800 yılında kendi bestesi ‘üç dans seti’ ile sahne almıştır. Kendi adı altında basılmış bilinen başka bir eser bulunmamaktadır. Thayer tarafından açıklanan ‘4 El için Piyano Sonatı – Caspar Beethoven’ eseri Artaria & Co. Firmasının arşivlerinde mevcuttur ve yine Thayer’e göre Ludwig tarafından bestelendiği düşünülen diğer önemsiz eserlerin de Karl’a ait olma olasılığı vardır.

Mart 1800’de vergi dairesinde göreve başlayan Karl, hayatının 15 yılını bu hizmette sürdürmüştür. Ailesinin refahı ise kayıtlarda saklıdır: Karl, ölümünden birkaç yıl öncesine kadar 16.400 florin değerinde 12 adet konut sahibiydi.

1802 yılını takip eden birkaç yıl boyunca kardeşi Ludwig’in yayın evlerine karşı temsilcisi olmuş ve görüşmelere onun adına katılmıştır.

Acımasız ve kendini beğenmiş bir tarzı olan Karl, Ries’in ‘Ludwig in arkadaşlarını düşmana çevirme konusunda çok şey yapmıştır’ sözünü doğrular. Gerçekte Ludwig tarafından bestelenmemiş eserleri onunmuş gibi satan Karl ile Ludwig’in arası 1806 yılında açılır.

Tam olarak sebebi bilinmeyen bu soğukluğa, 25 Mayıs 1806 yılında Johanna Theresia Reiss ile Karl’ın evliliğinin sebep olduğu düşünülür.

Ludwig kardeşi Karl’ın ilişkilerine sürekli müdahale etmiş, Karl’ın çocuğu ‘yeğen Karl’ ‘ın evliliklerinden sonra 3 ay içerisinde doğması onun ahlak anlayışını rahatsız etmiştir.

1813 yılının baharında Karl’ın maddi durumu o kadar kötüye gitmiştir ki resmi mahkeme kararı çıkartıp ölümü durumunda oğlunun bakımının kardeşi Ludwig’e verilmesini talep etmiştir. 14 Kasım 1815 tarihinde, ölümünden iki gün önce, vasiyetine zeyilname yaparak karısını da kardeşi Ludwig ile beraber oğullarının bakımı için yetkilendirmiştir. Vasiyet şöyle biter:

“Çocuğumun geleceği için her ikisinin de uyum içinde olmasını sağla Tanrım! Bu, ölmekte olan bir baba ve eşin son arzusudur.”

2 Ekim 1776 günü doğan kardeşi Johann, sarayın eczacı çırağı olarak Bonn’da yaşamıştır. 1795 yılının baharında, Bonn Fransız işgalinde iken, 3. Sınıf Eczacı [Pharmacien de 3. Classe] belgesini alan Johann, Nisan ve mayıs aylarında toplam altı hafta boyunca bir Fransız Askeri Hastanesinde görev yapmıştır.

Tam yetkili eczacılık sınavları için 1801 yılında üniversiteye kayıt yaptırmıştır. İki yıl sonra Viyana Adliyesine bir eczaneyi devralmak için başvurmuş ancak başarılı olamamıştır.

Johann’ın tutumlu yaşantısı, onun ciddi bir birikime sahip olmasını sağlamıştır. Kardeşi Ludwig’e maddi yönden destek olmuş ve 1808 yılının mart ayında Linz’de satışa çıkan bir eczaneyi (Zur Goldenen Krone) elindeki tüm para ile satın almayı başarmıştır.

Çiçeği burnunda eczacının ticaretteki ilk yılları zorlu geçmiştir. Thayer’e göre camların demirleri ve kullanılmayan kavanozları bile satacak durumu gelen Johann,1809 yılının baharında Napolyon’un Linz’e gelmesi ile birlikte bu zor dönemden çıkmıştır. Fransız Askeri Hastane deneyimi ile ordu ’ya medikal malzeme tedarik işini alan Johann, rahat geleceğinin temellerini atmaya başlamıştır.

Johann’ın satın aldığı taşınmaz sadece bir ecza dükkânı değil aynı zamanda bir de evi de barındırıyordu. Bu evin bir bölümünü Viyanalı Doktor Obermeyer’e kiralamıştı.

1812 yılının son baharında Dr. Obermeyer’in kız kardeşi Therese abisinin yanına yerleşmiş, bu komşuluk Johann için yeni bir aşkın başlangıcı olmuştur. Ne yazık ki bu ilişki abisi Ludwig’in dikkati ve bilgisinden kaçamamış, Ludwig bunu resmi bir hale getirebilmek için hemen Johann’ın yanına gelmiştir.

Therese ve Johann- Ludwig sayesinde- 8 Kasım 1812 tarihinde evlenmiştir.

Johann’ın ticari durumu hakkında fazla bilgi edinilememiş olsa da Linz’de açtığı dükkâna ek olarak yakınlarda bir köy olan Urfahr’da da yine bir eczane açtığı bilinmektedir.

Uzun yıllar boyunca Ludwig’in Johann’a karşı tavrı oldukça soğuk olmuştur. Ludwig, 1807’de Gleichenstein’a yazdığı mektupta, kendisine verdiği borcu geri isteyen Johann’ı oldukça sert ifadeler ile azarlamıştır.

Kardeşlerin arası takip eden 10 yıl boyunca soğuk ve diyalogdan uzak geçmiştir.

Tek istisna ise, bu sürenin sonlarına doğru Johann’ın ‘zoraki’ eşi Therese’in yaptığı zinaların etrafta fazla duyulmaması için Ludwig’in polisten yardım almasıdır.

1822 yazında ise rüzgâr terse dönmüş, kayıtlı tam on iki mektup ile aralarındaki buzlar erimiştir.

Bu mektupların birisinde Ludwig, yayın evleri ile yapılacak müzakerelerde kardeşinin yardımını istemekte, eğer gönderebilirse 100 florin borç istemektedir.

Takip eden yıllarda ikili arasında ki arkadaşlık sürmüş olsa da Ludwig’in ilgili ‘vermekten’ çok ‘almak’ olmuştur.

1823,24 ve 26 yıllarının yaz aylarında Johann kardeşi Ludwig’i Gneixendorf’a davet etmiş, ancak Ludwig davetleri geri çevirmiştir.

1826 son baharında erkek yeğeni Karl’ın başarısız intihar girişimi bu durumu değiştirmiş, yeğeninin Viyana dışına çıkmasında fayda gören Ludwig onu da yanına alarak Johann’ın yazlığına gitmişlerdir.

28 Eylül’den Kasım ayının sonuna kadar orada kalmışlardır.

Ludwig, ileride hayatına sebep olacak hastalığa yazlıktan Viyana’ya dönerken yakalanmıştır. İlk birkaç gün, Johann, kardeşinin hasta yatağının başında onunla kalmıştır.

Johann’ın karısı Therese 20 Kasım 1828 tarihinde ölmüştür.

1827 yılında eczanesini, 1842 yılında da Urfahr’daki evini satan Johann’ın artık Linz ile bir bağı kalmamıştır.

12 Ocak 1848 günü hayata gözlerini yuman Johann, tüm mal varlığını (42.123 florin) yeğeni Karl’a bırakmıştır.

Yeğen Karl, 4 Eylül 1806 tarihinde doğmuştur. 6 yaşında müzik eğitimine başlayan Karl’ın ilk hocası babası olmuştur. Eğitimine Friedrich Starke ile devam eden Karl, 1815 yılında amcası Ludwig’in dikkatini çekmiştir. Devam eden yıllar da ise önce Carl, sonra Joseph Czerny ile müzik eğitimini sürdürmüştür.

16 Kasım 1815 tarihinde vefat eden babasına ait ‘ortak koruyucular’ vasiyeti, amcası ile annesi arasında gerilimin fitilini ateşlemiştir.

Ocak 1816’da mahkeme amcası Ludwig’i yasal koruyucusu olarak atamıştır. Takip eden iki yıl boyunca Cajetan Giannatasio del Rio ve karısı tarafından işletilen özel bir okula gitmiş, jimnastik okuluna hazırlanabilmesi ve kendi yanında yaşaması için amcası onu okuldan almıştır.

Yaz ayında sınavları geçen Karl, 1818 yılında jimnastik bölümüne girmiş ancak kısa süre sonra ayrılmıştır.

1819-1823 arası Joseph Blöchlinger tarafından Viyana’da işletilen özel bir okula yerleşmiştir. Latince ve Yunanca ’da başarılı bir ilerleme sağlamıştır. Blöchlinger’den ayrılıp Baden’de yaşayan amcası Ludwig’i ziyaret gitmiş, 1823 son baharında Filoloji bölümü okumak üzere üniversiteye girmiştir.

İlk yılları mutsuz ve verimsiz geçmiştir. Schindlere göre okulun eğitim orta-altı düzeyde olduğu için Karl kolaylıkla akademisyen olacak bir pozisyonda kalmıştır.

Bu kolay eğitim müfredatı ve ilk defa sıkı kontrollerin etrafında olmaması, onu alkole itmiştir.

1825 Paskalyasında sınavını kaçıran Karl, üniversiteden teknik okula transfer edilmiş, ticareti konulu dersler almıştır.

Okulunun değişmesi Karl’ın kötü alışkanlıklarını ve amcasının dırdırını değiştirmemiştir.

Temmuz 1826’da amca-yeğen arasında ki gerginlik hat safhaya ulaşmış, biriken borçlar ve diğer koşullar Karl’ın intiharına zemin hazırlamıştır.

Hastanede geçirdiği 8 hafta süresince, amcası Ludwig’in de onayı ile, Stephen von Breuning ve savunma bakanlığından bir yetkilinin yardım ve önerisi ile askeri okula girmiştir.

2 Ocak 1827 tarihinde Moravia/Iglau’da konuşlu, Baron von Stutterheim komutasında ki Arşidük Ludwig’in 8. Piyade taburuna katılmıştır. Beethoven, minnettarlığını gösterebilmek için Do Diyez minör kuartetini (Op.131) ona armağan etmiştir.

Askeri disiplin, özel hayatı harabeden farksız Karl’a oldukça iyi gelmiş, Kasım 1831’de değerli askerler listesine girmiştir. Kısa süre içerisinde Teğmen rütbesine yükselmiş, Mayıs 1832’de ise ordudan ayrılıp Caroline Naske ile evlenmiştir.

Niklowitz bölgesinde iki yılı aşkın süre bir çiftlik işletip daha sonra Viyana’ya dönmüştür.

Amcası Johann’ın mal varlığını elinde tutan Karl, hayatının son on yılını refah içerisinde geçirmiş, 13 Nisan 1858’de yaşamını yitirmiştir.

Yeğen Karl geride beş çocuk bırakmıştır.

Dört kızı ona bir düzeni torun vermiş, ancak ailenin ve ‘van Beethoven’ soyunun devamı 8 Mart 1839 tarihinde doğan oğlu sayesinde sağlanmıştır.

Büyük amcasının ismini (Ludwig) alan bu çocuk, Prens Friedrich Wilhelm’in 20. Piyade taburunda ‘er’ olarak askerliğini yapmış, kısa bir süreliğine Alman Hükümetinde görev almıştır.

1865 yılında Marie Nitsche ile evlenen Ludwig,1868-69 yıllarında Münih de Richard Wagner sayesinde Kral Ludwig ile tanışmış, onun güvenini sağlayarak en az 1175 florin haksız kazanç sağlamıştır.

Takip eden üç yıl boyunca ailenin en ünlüsü besteci Beethoven’na gerçekte ait olmayan belge ve antikalarını satmıştır. Sonunda yakalanmış, 30 Temmuz 1872 ‘de dört yıl hapse mahkûm olmuştur.

Hapisten çıktından sonraki yaşantısı ile ilgili fazla bilgi bulunmamaktadır. İngilterede bulunan bir kayıtta, Ludwig’in farklı Avrupa ülkeleri için pasaport başvurusunda bulunduğu görülmüştür.

Kesin bir kayıt olmasa da geri kalan yaşantısını Amerika Birleşik Devletleri’nde ‘Pasifik Demiryolu’ şirketinde formen olarak geçirdiği tahmin edilmektedir.

Pasifik Demiryolu, şu an var olan Güney Pasifik Demiryolu firmasının önceki ismidir. Firma ile yapılan yazışmalarda o yıllara ait kayıtların olmadığı, dolayısıyla bunun teyit edilemeyeceği cevabı alınmıştır.

Ludwig’in tek oğlu Karl Julius Maria 8 Mayıs 1870 tarihinde doğmuştur.

Erken yaşta Belçika’ya göçmen olarak gitmiş, 1890 yılında askerlik çağı geldiğinde ülkesinde ‘bakaya’ durumuna düşmüştür.

İngiltere, Fransa, Belçika ve Almanya’da çeşitli gazeteler için yazılar yazmış, 1. Dünya Savaşının patlak verdiği sırada annesi ve üvey kardeşiyle İngiltere’ye yerleşmiştir.

Aile daha sonra Münih’e dönmüş, Karl kısa süre askerlik yapmıştır.

10 Aralık 1917 tarihinde, Viyana’da bir askeri hastanede, zayıf kalbi ve kötü beslenmeye bağlı olarak bekar bir adam olarak ölmüştür.

90 yıl önce yine bu şehirde, şehrin tüm önde gelenlerinin üzüntüsü ile gömülen aile büyüğünün aksine, son van Beethoven, son nefesini verdiği askeri hastaneden sessizce mezarına defnedilmiştir.

YORUM YAP

Your email address will not be published.